Psykoterapi, Gruppterapi Stockholm

|Areteco Psykoterapi

Vi vill önska er alla en

Glad sommar!

Vi ser fram emot att återse er till hösten och välkomnar även nya klienter! 

Välkommen till oss!

Psykoterapi för ett bättre liv

-Vill du släppa taget och frigöra dig från gamla mönster som hindrar dig från att leva det liv du önskar?

Ibland känner man att man sitter fast och inte vet hur man ska komma vidare  Det kan exempelvis handla om begränsande föreställningar om sig själv och andra eller om besvärliga känslor som väcks i olika situationer. "Varje gång jag ska säga något på mötet så skäms jag. Jag orkar inte ha det såhär längre. Vad handlar det om egentligen?"

Vi är nyfikna på dig och på hur din situation och dina behov ser ut. Tillsammans samtalar vi om vad som kan göra ditt liv bättre. Vi kan glänta på dörrar för att utforska vad som finns där bakom och som hindrar dig från att ha det liv du vill. I mötet fokuserar vi på din berättelse och dina upplevelser.

Vår utgångspunkt är att det inte är fel på dig för att du har det jobbigt och mår dåligt! Det som hindrar dig från att leva det liv du vill, är istället gamla lösningar på din situation som inte längre är funktionella. Vägen framåt är att hitta nya förhållningssätt till dig själv och omgivningen.

Areteco tillhandahåller psykoterapi såväl fysiskt som online i lokaler på Södermalm i Stockholm. Behandlingarna omfattar individuell psykoterapi, parterapi och gruppterapi. Boka tid för ett första kostnadsfritt samtal kring hur vi kan hjälpa dig mot ett enklare och mer meningsfullt liv.

Tina Sundholm Areteco Psykoterapi
Som ansvarig för psykoterapiverksamheten

Vill jag skapa ett rum som möjliggör möten för mänsklig utveckling och frigörelse.

Jag heter Tina Sundholm och är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning PDT, samt en grundutbildning i KBT, affektfokuserad terapi och EFT (emotionsfokuserad parterapi). I grunden är jag legitimerad specialistsjuksköterska med magisterexamen i psykiatrisk och onkologisk omvårdnad. Efter många år inom region Stockholm driver jag nu  egen mottagning.

Erfarenhetsmässigt är jag van vid att möta olika typer av svårigheter såsom sviktande självkänsla, svårigheter att sätta gränser och att stå upp för sig själv, värdelöshetskänslor, skuld och skam, ångest och orostankar, övergivenhetstrauman, relationsproblematik med mera. Under mina år som psykoterapeut inom cancervården har jag träffat patienter som fått svåra sjukdomsbesked eller närstående som förlorat anhöriga i sjukdom. Dessa samtal har handlat om att hantera akut kris och sorg och att bemöta existentiella frågeställningar.

Som ansvarig för gruppterapin

Vill jag hjälpa människor att via gruppen upptäcka sig själva och frigöra sig från begränsande mönster mot en större livskvalitet.

Jag heter Krister Sundholm och är i grunden fil. kand. beteendevetare och har även en fil. kand. psykologi. Utöver detta är jag vidareutbildad med en  grundläggande psykoterapeutisk utbildning PDT samt diplomutbildad gruppanalytiker.  Efter många års arbete med utveckling av grupper inom näringslivet har jag valt att fördjupa arbetet med grupper och individer inom ramen för en terapeutisk verksamhet.

Som engagerad gruppterapeut lägger jag stor vikt vid en varm och stödjande miljö där individer gemensamt kan utforska och övervinna sina emotionella utmaningar. Jag har framgångsrikt hjälpt patienter genom svårigheter som mellanmänskliga relationer, ångest, sorg,  sviktande självkänsla och livsförändringar. Genom att främja öppenhet och gemenskap strävar jag efter att skapa en plats där varje individ känner sig sedd och hörd, vilket har visat sig vara en kraftfull väg till läkning och personlig utveckling. Att vara en del av varje individs resa mot läkning och personlig utveckling ser jag som en privilegierad och meningsfull uppgift i mitt liv.

Krister Sundholm Areteco Psykoterapi
Individuell psykoterapi 

-en plats att återkoppla till sig själv

Individuell psykoterapi är en plats med tillåtande atmosfär där vi tillsammans nyfiket utforskar dina tankar, känslor och minnen. Vad du än väljer att prata om är av intresse. Varför dyker den här tanken upp hos dig, just nu? Ett förutsättningslöst och öppet utforskande är ett led i utvecklingen mot ökad förståelse och självkännedom. Vi kan hjälpa dig med en långvarig kontakt som ibland kan vara under flera år. För andra räcker det med en kortare terapi.

Tillsammans hittar vi den hjälp som du behöver.

Parterapi på södermalm
Parterapi för att komma vidare

-att låta relationen växa och ta plats

Kör ni fast i samma spår? Når du inte fram till din partner och känner du dig inte hörd? Har du tankar om att du vill ge upp relationen om det inte blir någon förändring?

Relationer har alltid två sidor. Ofta har par svårt att förstå varandra. Här har ni möjlighet att i en trygg atmosfär utforska er relation och hitta nya förhållningssätt som får relationen att växa och komma vidare. Att hitta nytt liv i relationen med fokus på ert gemensamma vi. Med denna utgångspunkt arbetar jag utifrån metoden EFT (emotionsfokuserad terapi).

Parterapi på södermalm
Gruppterapi

-ett enklare liv med goda relationer

Vår gruppterapi erbjuder en strukturerad och stödjande miljö där deltagare har möjlighet att utforska och bearbeta sina individuella utmaningar. Under ledning av erfaren terapeut skapas en trygg plattform för att dela erfarenheter och främja gemensam förståelse.

Gruppterapin fokuserar på att tillhandahålla en tillåtande atmosfär där självreflektion och personlig tillväxt underlättas genom en ömsesidig interaktion mellan deltagarna, som får möjlighet att lära av varandras erfarenheter.

Om du söker en terapeutisk gemenskap för att utforska och adressera personliga utmaningar, erbjuder vår gruppterapi en professionell miljö där deltagarna kan ta del av fördelarna av kollektivt stöd och reflektion.

Gruppterapi på södermalm
Om oss och hur vi arbetar

Att skapa förståelse för sig själv och göra sig själv begriplig är en förutsättning för läkning. Med utgångspunkt ur psykodynamisk terapi är det som händer i rummet av speciellt intresse. De svårigheter som väcks hos dig i mötet med terapeuten är också det som visar oss vägen mot förändring. Utefter behov använder vi även kognitiva och psykoedukativa interventioner. Vi finns med dig och tar hand om det som är jobbigt och svårt. Du är inte ensam.

Tillsammans arbetar vi bland annat med att öka din mentaliseringsförmåga dvs att tänka om sitt eget tänkande i relation till sig själv och andra. Vår utgångspunkt är exempelvis anknytningsteorin, att vi är formade utifrån våra tidiga relationer. Vi arbetar också med dina affekter. Det är okej att känna de känslor du känner. Hos oss blir du accepterad utan att bli dömd!

Våra egna erfarenheter av att själva ta oss igenom olika utmaningar har rustat oss för att möta andras svårigheter med en djupare förståelse. Vi vet att det går att göra en bestående förändring till ett friare liv, med mer glädje och mening.

Större frihet i ditt liv Areteco
utmaningar som vi ofta möter

Om man har problem i relationer är det ofta svårt att tänka på annat än det som inte fungerar i relationen. Det kan väckas jobbiga känslor av att man känner sig värdelös och i underläge i relation till andra. Att man inte känner sig lyssnad på och inte förstådd. Man kan också ha svårt att sätta gränser eller stå upp för sig själv i olika relationer och sammanhang. Ofta påverkar individens anknytningsmönster och tidigare erfarenheter av omsorgspersonerna, hur ens svårigheter yttrar sig.

Vid depression och ångest kan det upplevas som om man tappar såväl hopp som livslust. Det väcks tvivel på förmågan att kunna fatta beslut och att kunna ta sig vidare. Ältande och orostankar riskerar att uppta en stor del av livet. Kontakten med omgivningen kan kännas stum och avskuren.

Stöd för ångest och depression
Areteco - psykoterapi utifrån dina behov
Ta en första kostnadsfri telefonkontakt för att se hur vi kan hjälpa dig.

Ölandsgatan 46, 116 63, Stockholm

073 80 30 833

info@areteco.se

Måndag-fredag: 8:00-20:00