Parterapi för att komma vidare

-att låta relationen växa och ta plats

Kör ni fast i samma spår? Når du inte fram till din partner och känner du dig inte hörd? Har du tankar om att du vill ge upp relationen om det inte blir någon förändring?

Relationer har alltid två sidor. Ofta har par svårt att förstå varandra. Här har ni möjlighet att i en trygg atmosfär utforska er relation och hitta nya förhållningssätt som får relationen att växa och komma vidare. Att hitta nytt liv i relationen med fokus på ert gemensamma vi.

Emotionellt fokuserad parterapi (EFT) är en terapimetod som fokuserar på att förbättra och omforma parrelationer genom att utforska och förstå de känslomässiga behoven och reaktionerna hos varje partner. Det är baserat på teorin att missförstånd och konflikter i en relation kan härledas till bristande emotionell anknytning.

EFT använder olika terapeutiska tekniker för att hjälpa par att identifiera och förbättra sina känslomässiga mönster och sätt att kommunicera. Terapeuten arbetar med att hjälpa varje partner att uttrycka och förstå sina egna emotionella behov och upplevelser, samtidigt som de ökar förståelsen för sin partners känslomässiga värld.

EFT betonar också vikten av att skapa en trygg och säker anknytning mellan partner, vilket ses som grundläggande för en lycklig och hållbar relation. Terapeuten hjälper paren att bygga upp en tillitsfull och känslomässigt öppen atmosfär där de kan kommunicera, uttrycka sina känslor och bli mottagna och förstådda av sin partner.

Genom att hjälpa paren att identifiera och förstå sina känslomässiga mönster och behov, arbetar EFT med att omstrukturera dessa mönster och främja ömsesidig förståelse, närhet och intimitet.

EFT har visat sig vara effektiv i att förbättra relationer och minska konflikter och missförstånd. Det har också visat sig vara användbart för att bearbeta tidigare emotionella sår och trauman som kan påverka relationer negativt.

Sammanfattningsvis är emotionellt fokuserad parterapi en terapiform som fokuserar på att förstå och omstrukturera känslomässiga mönster och behov hos par. Genom att främja förståelse, trygghet och närhet hjälper terapeuten paren att skapa en starkare och mer tillfredsställande relation.

Parterapi på södermalm